BASIN AÇIKLAMASI

02.02.2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu’nda hak, hukuk ve teamüller herkesin gözü önünde ayaklar altına alınmıştır.

 

Öyle ki Genel Kurul çağrısında ilan edilen hazirun listesi, tüm itirazlara karşın usulsüz çağrılan yedek delegelere yer verilerek, 80’i aşkın farklı ismin yer aldığı hazirun ile açılmış ve tüm oylamalar bu hazirun tarafından yapılmıştır.

 

Daha vahimi ise tüzük değişikliği önergeleri bir hukuk devletinde kabul edilemez biçimde çoğunluk olmamasına karşın, Divan Başkanı’nca her türlü hukuk kuralı çiğnenerek usulsüz sayımlarla çoğunluk varmış gibi tutanak altına alınmıştır.

 

Divan Başkanlığı’nca söz talep eden delegelere söz verilmemiş, itirazlar tutanağa geçirilmemiş, yazılı itiraz dilekçeleri ise alınmamıştır.

 

Genel Kurul’da TÜGİK çatısı altında yer alan tüm derneklerin unvanlarında ‘Genç’ ibaresi yer alırken,  Konfederasyonumuz unvanından ‘Genç’ ibaresi çıkartılmıştır.

 

Bu değişikliğin yegane amacı kuralları kişilere uydurmaktır.

 

Oysa asıl olan kurumların kalıcı, yöneticilerin geçici olmasıdır.

 

Daha düşündürücü olan ise 2 liste aday olmasına karşın, mevcut yönetimce adaylardan birisine haber vermeden Yönetim Kurulu üye sayısını 15’den 22’ye, Yüksek İstişare Konseyi üye sayını da 15’den 25’e çıkartmak suretiyle, organların üye sayılarında değişiklik yapılması için tüzük değişikliği önergesi verilmiş olmasıdır. Amacın, diğer adaya liste hazırlatmamak olduğu sarihtir.

 

Öte yandan her şeyden üzücü olan, 12 yıl önce sandıkla gelmiş bir Başkan’ın, iki farklı liste aday olmasına rağmen, sandığı Genel Kurul’un önüne getirememiş olmasıdır.

 

İstikrarlı bir iş yaşamının en temel dayanağı hukukun üstünlüğüne olan güvendir.

 

İş dünyasını en üst düzeyde temsil etmek iddiasında olan TÜGİK’in Genel Kurulu’nda yaşanan hukuksuzluklar vicdanlarda derin yaralar açmıştır.

 

Hukukun üstünlüğü ilkesi göz ardı edilmiş, üstünlerin hukuku yaratılmıştır.                   

 

Ekonomik anlamda sınırların kalktığı ve rekabetin arttığı mevcut dünya ekonomisinde hukuk olmazsa olmazımızdır.

 

Gelinen noktada Türkiye’nin gerek bugün gerekse yarınının sigortası olan genç iş insanları olarak, Genel Kurul’da hukuku ayaklar altına alan Divan Heyeti ve buna çanak tutan TÜGİK yönetimini kınıyoruz.

 

Bu vesile ile aşağıda adı geçen tüm Dernekler, dünden daha azimli olarak hak, hukuk, adalet arayışımızın her türlü zeminde devam edeceğini kamuoyuna saygı ile ilan ediyoruz.

 

Unutulmamalıdır ki; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.

Saygılarımızla,

 

Akhisar Genç İş İnsanları Derneği (AKGİAD)

Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD)

Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD)

Bulancak Genç İş Adamları Derneği (BUGİAD)

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD)

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD)

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)

Eskişehir Genç İş adamları Derneği (ESGİAD)

Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD)

Hakkari Genç İş adamlari Derneği (HAKKARİ GİAD)

Hatay Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD)

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (KKGİAD)

Nazilli Genç İş Adamları Derneği (NAZGİAD)

Şırnak Genç İş Adamları Derneği (ŞİAD)

Yomra Genç İş Adamları Derneği (YOGİAD)