Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Yıldız, Türkiye genelinde gerçekleşen ‘tam kapanma’ sürecinin sona ermesi ile birlikte iş dünyasının toparlanabilmesi için daha kapsamlı ‘Acil Destek Paketi’ ne ihtiyaç duyulduğuna yönelik bir açıklaması yaptı.

ANGİAD Başkanı Yıldız’ın açıklaması şöyle:

Değerli Basın Mensupları;

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen 17 günlük tam kapanma iş dünyasına yönelik çok da fazla bir tedbir alınmadan gerçekleşmiş ve süreç içerisinde de yeterli destek verilmeden bugün itibariyle sona ermiştir.

Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinin yol açtığı küresel ekonomik kriz karşısında ayakta kalıp mücadele edebilmemiz için acil destek paketlerinin açıklanması şarttır. İçinde bulunduğumuz bu olumsuz ekonomik koşulları hiçbir sektörün kendi imkanlarıyla atlatabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle tıpkı tüm diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hem işverene hem de çalışanlara can suyu olacak ciddi maddi destekler sağlanmalıdır.

Hepinizin bildiği üzere salgının başlangıcında finansman ihtiyaçlarını gidermek için çoğu işletme sahibi tarafından kredi kullanıldı, hala da ayakta kalabilmek için kredi kullanmaya çabalayanlar bulunmaktadır. Bu kredilerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmadan tükendiği gerçektir. Faizlerin bu denli yüksek, kur hareketliliğinin bu kadar fazla olduğu bir dönemde sanayimizin uygun koşullarla finansman ihtiyacının karşılanması için KGF teminatlı kredi mekanizması tekrar uygulamaya alınmalıdır. Dolayısıyla özellikle sermayesi tükenen işletmelere uzun vadeli, belirli bir süre geri ödemesiz ve düşük faizli hatta bir kısmı faizsiz yeni destek paketlerinin acilen sunulması gerekmektedir.

Değerli Basın Mensupları;

Bizler için önemli ve bir o kadar hayati olan bir diğer konusu ise şirketlerimizin bu süreci en az hasarla atlatabilmeleri için Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerine ait (K.D.V., Muhtasar, Kurum Geçici Vergisi) vergi, SGK prim ödemeleri ve yapılandırılmış kamu alacaklarının makul bir süre (en az 1 yıl) faizsiz ertelenmesi gerekliliğidir.

İçinde bulunduğumuz koşulları en yakından soluyan ve en iyi analiz eden kişiler olarak sizler de farkındasınız ki; her çeşit sanayi kolundan ticari işletmesine kadar, esnafından çalışanına işçisine kadar tüm Türkiye daha kapsamlı destekler bekliyor. Tüm bu zincirin aksamadan sorunsuz çalışabilmesi ve üretebilmesi için ilgili bakanlıkların ivedilikle somut adımlar atması ekonomik hayatımızın geleceği açısından son derece önemlidir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinin yarattığı olumsuzlukları hiçbir sektörün kendi kaynakları ile gidermesi mümkün değildir. Bu nedenle ülke olarak bir olmak, birlik olmak ve destekleri artırmak için çabalamak zorundayız.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.