Ankara Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Yıldız, Türkiye genelinde 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘tam kapanma’ sürecinin iş dünyasını ne şekilde etkileyeceğine dair bir basın açıklaması yayımladı.

Başkan Yıldız’ın basın açıklaması şöyle:

Değerli Basın Mensupları;

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan 18 günlük tam kapanma kararı doğru verilmiş bir karar olsa da; kapama öncesinde iş dünyasına yönelik herhangi bir tedbir alınmaması ya da sürecin daha sancısız geçmesi için destek verilmemesi bizleri büyük bir çıkmaza sürüklemiştir. Covid-19 salgınının beraberinde getirdiği küresel ekonomik kriz zaten her birimizi derinden etkilemişken, beklenen somut ve kalıcı çözümlerin sunulmaması yaşanabilecek olası olumsuzluklar da şimdiden bizleri düşündürmektedir.

En basit örnekle anlatacak olursak; bu süreç zarfında bankacılık sisteminin aktif olması, açık ya da kapalı olmaksızın tüm işletmelerin finansal döngüsü bakımından handikap yaratacaktır. Bankalar üzerinden oluşacak çek, senet, kambiyo işlemleri ve yapılandırılmış kredilerin ödeme takvimlerinin bu sürece denk gelmesi ise ciddi sıkıntılara sebep olacak bir diğer unsurdur. Bugüne kadar ülkemizin ekonomik menfaatinin korunması ve geliştirilmesi için mücadele eden Ankaralı Genç İş Adamları olarak; ülkece içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde hep birlikte hayata tutunabilmemiz için Hükümetimizden birtakım taleplerde bulunmak istiyoruz;

  • Sanayi kuruluşlarının ve özellikle KOBİ’lerin üretim zincirindeki tedarikçilerinin (Madeni yağ satıcıları, tornacılar, hırdavatçılar, yedek parçacılar vs.) kapalı olması üretimi etkileyecek, yer yer de durma noktasına getirecektir. Bunlarla alakalı özel düzenleme yapılması zaruridir.
  • Kamu alacaklarından cari dönemlere ait vergi, sigorta ödemelerini ve bunun yanında yapılandırılmış taksit ödemelerinin ivedilikle faizsiz ötelenmesi gerekmektedir.
  • Sektör ayrımı yapılmaksızın Kredi Garanti Fonu (KGF) ve KOSGEB marifetiyle gerçek ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmek üzere, faizsiz geri ödemeli can suyu kredileri verilmelidir.

Değerli Basın Mensupları;

Dünya genelinde gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkede ekonomiye derin bir darbe vuran COVID-19’un, hayatımızın her alanını ve elbette ki ticari yaşamı olumsuz etkilediği hepimizin bildiği bir gerçek.

Bu bilinçten hareketle; içinde bulunduğumuz zorlu süreçte ayakta kalabilmek, ülke istihdamına ve katma değerine maksimum fayda sağlayabilmek için motivasyonumuzu yüksek tutarak mücadele etmek zorundayız. Bunun için de Hükümetimizin öncülüğünde kamu, STK ve özel sektör temsilcilerinin de içinde bulunacağı, gerekirse Ekonomi Bilim Kurulu adı altında orta ve uzun vadeli çözümlere odaklanılması elzemdir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.