Hakkımızda > Kurumsal

Yapılanma ve İşleyiş

Genel

1991 yılından bu yana çalışmalarını komisyonlar aracılığı ile yürütmekte olan ANGİAD;  üyeleri   saygın ve genç işadamlarından oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Yapısında; genel kurul, yönetim kurulu,  denetleme kurulu, disiplin kurulu, yüksek istişare kurulu ve komisyonlar yer almaktadır.

ANGİAD yapılanmasının başlıca sektörleri; inşaat, enerji, gıda, tekstil, otomotiv, sağlık, ulaştırma, sanayi ve turizmdir.  Yapılanmamızda ANGİAD ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen seminer, konferans ve toplantılara katılmak, ihracatı teşvik etmek amacıyla özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak, dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla piknik, gezi, sportif organizasyonlar ile geceler ve kokteyller gibi çeşitli aktiviteler ile üyelerimiz arasında kaynaşmayı ve dayanışmayı destekleyici faaliyetler yer almaktadır.

İşleyiş

ANGİAD’ın yapılanmasını ve işleyişini sağlayıcı organlar;  25 asil ve 25 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu, 30’u asil 30’u yedek üyeden oluşan Yüksek İstişare Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşan Disiplin, 3 asil 3 yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu ve 19 adet komisyondur.

ANGİAD’ın işleyişinde; öncelikle komisyonların seçimi yapılır, daha sonra komisyonlar tarafından hazırlanan listeden Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu asli ve yedek üyeleri çoğunluğun oyunu almak kaydı ile seçilir.

Yüksek İstişare Kurulu ve Komisyonlar  derneğin kurumsal yapısını bağlayacak Başbakanlık, Bakanlıklar ,Meclis,Ticaret Sanayi Odaları gibi dışa yönelik faaliyetlerde bulunurken Yönetim Kurulu ile aynı paralelde görüş belirterek daha aktif  çalışmalıdırlar.

Yüksek İstişare ve Komisyonlar paneller, organizasyonlar ve davetler düzenleyebilir. Bu yapılanma içerisinde yürütülecek tüm faaliyetlerde ANGİAD bünyesindeki işleyen bu üç temel organın finansal dağılımın bütçelemesi ise % 10 Yüksek İstişare, % 20   Komisyonlar ve % 70 Yönetim Kuruluna ait olacak şekilde yönetilmektedir. Yüksek İstişare ve komisyonların yapacakları faaliyetlerin konusu, tarihi ve yeri belirlenirken Yönetim Kurulunun programı dikkate alınarak düzenlenme yapılmalıdır.

ANGİAD bünyesinde yapılan seçimler 3 yılda bir yapılmakta olup, bir dönem başkanlık yapan bir üyenin ikinci dönem de başkanlık yapması ANGİAD’ın demokrasi anlayışına ters düşmektedir. İki defa yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş kişilerin, üçüncü defa yönetim kurulu üyeliğine aday olması da etik bulunmamaktadır. Ancak iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış olan bir kişinin başkanlığa aday olması mümkündür.