Hakkımızda > Kurumsal

Vizyonumuz

Anayasamızın temel ilkelerine bağlı kalarak; çalışmalarımızı yasal düzenlemeler, dernek tüzüğümüz ve toplam kalite yönetimi esaslarına göre, sürekli gelişimini ve üyelerimizin memnuniyetini gözeterek çözüm odaklı projeler üretmek ve yürütmektir. Ankara Sanayisi, ticareti ve hizmet sektörünün sürdürülebilir kalkınması, ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel yaşamın geliştirilmesi için çalışan ülke çapında tanınan saygın bir sivil toplum kuruluşu olmayı sürdürebilmektir.