Komisyonlar, Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapmak ve üyeler arasındaki ikili ticari ilişkileri geliştirmek ve aynı zamanda üyelerin, diğer işverenlerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ayda bir düzenli olarak toplantılar düzenler.

Komisyonların Sorumlulukları:

 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Dernek politikasına uygun davranışlarda bulunmak.
 • Dernek içerisinde bütün organlarla uyum ve ahenk içerisinde çalışmak.
 • Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Ayda bir dernek merkezinde veya kiralanacak bir toplantı merkezinde üyeleriyle toplantı yapmak,
 • Dernek gelirinden aldığı pay oranında faaliyetlerinde bütçe kullanmak,
 • Faaliyetlerini gerçekleştirirken, bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi ile koordineli çalışması ve ilgili tüm komisyonlardan, özellikle Hukuk Komisyonundan görüş alarak hareket edilmesi tavsiye edilir.
 • Yapacağı faaliyetler için üyelerden veya dışarıdan sponsorluklar bulmak.
 • Bölümleri ile ilgili kayıtları tutmak ve kanuni süreleri içerisinde muhafaza etmek.
 • Gizlilik koşulu varsa, bu tanım içinde kayıtlara ulaşabilecek kişilerle kısıtlı olacak şekilde kayıtları başkalarının erişimine açmak.
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için üstüne düşen görevleri yerine getirmek.

Komisyonların Nitelik Kriterleri:

 • Dernek organlarında görev almış, derneği benimsemiş, dernek toplantılarına, icraatlarına katılmış, imkânları dâhilinde sorunlara çözümler üretmiş olmak.
 • ANGİAD üyeliğine girdiği ilk günden itibaren, üstlenmiş olduğu görevleri ve makam temsilini layığı ile yapmış olmak,
 • Bu görev için gönlünü ve vaktini vermiş olmak,
 • Kendi sektöründe, temsil ettiği firmanın marka değeri yüksek ve lider olması,
 • Kendi sektörü ile ilgili konulara, kanun ve mevzuata hâkim olmak, sektörün sorunlarını gündeme getirebilmek,
 • Dürüst, açık sözlü, takip gerektirmeyen, kendi iş planını yapabilen, dışa dönük, girişken, kendini ve bağlı çalışanları yönlendirebilen, üretken, kendini, ilişkilerini, yaptığı işleri geliştirebilen, hedefleri olup ve takım çalışmasına yatkın olmak.

EKONOMİK ve DIŞ İLİŞKİLER
KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

İNŞAAT KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

ENERJİ KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

OTOMOTİV KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

EĞİTİM KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

HUKUK KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

BASIN VE YAYIN KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

SAĞLIK KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

BİLİŞİM KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

ÜYE KABUL KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

TURİZM VE İŞLETMECİLİK KOMİSYONU

Detaylı bilgi >

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Detaylı bilgi >