Başkanımız Ertuğrul Onat, aynı zamanda üyesi olduğu TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu’nun koordinasyonunda; ATO, ASO, ATB ve TOBB ETÜ işbirliği ve KOSGEB desteğiyle hayata geçirilecek GARAJX Ankara Genç Girişimciler Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin çalışmalarını, proje paydaşlarıyla yerinde inceledi.

İncelemede, iş dünyasının global girişimcilik kültürüne adapte olması ve Ankara’da yüksek katma değerli girişimlerin artmasını sağlamak amacıyla hayata geçecek merkezin detayları ele alındı.

Toplantıda TOBB ETÜ TTO Direktörü Mahmut Hakan Kızıltoprak, ASO Genel Sekreter Yrd. Oktay Yaman, KOSGEB AR-GE ve Yenilik Destekleri Müdürü Mehmet Fatih Aydın, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hakan Tarhan ile GGK üyeleri yer aldı.