Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman ve heyeti, Dernek merkezimizde güncel yasal düzenlemelerle ilgili üyelerimize değerlendirmelerde bulundu. Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü Ali Aslankaya da bir sunum gerçekleştirdi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, Grup Başkanları ve Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Grup Müdürü Ali Aslankaya 7326 sayılı yasa kapsamında; yapılandırma, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile yeniden değerleme hususlarında sunum yaptı. ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız, üyelerimizin sahada yaşadığı sorunları bizzat Başkan Duman’a iletirken; Derneğimizce, uzmanlar tarafından bu sorunlar ile alakalı hazırlanan rapor da yine Başkan Yıldız tarafından Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman’a teslim edildi.