Tarihçe

ANGİAD, 5.11.1991 tarihinde Ankara’nın önde gelen iş adamları tarafından kurulan bir sivil toplum örgütüdür.  Ankara'daki genç iş adamlarının kaynaşması, mesleki ve ekonomik alışverişi ve dayanışması,  sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirerek Ankara’nın ve ülke sorunlarının çözümü amaçları ile kurulan ANGİAD; Türkiye'de kurulan Genç İşadamları Dernekleri arasında ilklerdendir.  ANGİAD;  kuruluşunda etkin rol oynadığı, genç ve dinamik işadamlarını bir çatı altında toplayan üye sayısı yaklaşık 3000’i bulan TÜGİK'in (Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu) ve Türkiye Genç İşadamları Vakfı'nın kuruluşundan bugüne kadar yönetiminde yer almaktadır. Bu anlayışla yola çıkan ANGİAD’ın inşaat, enerji, turizm, tekstil, otomotiv, gıda, ulaştırma, sağlık ve sanayi kuruluşları olmak üzere pek çok sektörde geniş bir platformda üyesi bulunmaktadır.

11 Kurucu üye ile yola çıkan ANGİAD'ın üye sayısı bugün 300'ü aşmış iken, ANGİAD üyeleri ekonomik alışverişle yetinmemekte, sosyal anlamda da yakınlaşmak için her olanağı en iyi biçimde değerlendirmeye çalışmaktadır. ANGİAD üyeleri güçlü dayanışma duygusuyla toplumun gereksinim duyduğu her alanda adlarına yakışır bir biçimde varlık ve çaba göstermektedir. 21.yüzyıl ekonomisinde 1000’den fazla firma ve bunların 10.000’e yakın çalışanıyla Ankara ve ülkemiz ekonomisine ve toplumsal yaşamına güç katan ANGİAD;   amacı, misyonu ve vizyonuyla İşadamları Dernekleri arasında liderliğini sürdürmektedir.

 

 

KURUCU YÖNETİM KURULU 

BAŞKAN :AHMET HAMAMCIOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI : ALPER KUT

GENEL SEKRETER  : İZZET AZMİ ÖZGÜR

SAYMAN : DURMUŞ DÖVEN

GENEL SEKRETER YRD: İSMAİL ÇETİN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : KAZIM ÜNAL YÜZBAŞI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  : ALAATTİN AKATAY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  : NİZAMETTİN KOCATÜFEK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  : MUSTAFA ZENGİN

 YÖNETİM KURULU ÜYESİ : YAŞAR TOMBAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  : DÜNDAR HALİM ÇALLI